nieuwe vertaling Onze Vader

Vanaf zondag 27 november zullen we de nieuwe vertaling van het Onze Vader bidden. Deze luidt: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan […]


Allerzielen

Op woensdag 2 november vieren we om 19.00u Allerzielen. We herdenken dan de overledenen, met name de overleden parochianen van het afgelopen jaar.


vrijwilligers gezocht

Op de vrijwilligersdag hebben we aan de parochianen gevraagd of ze deel willen nemen aan verschillende activiteiten in de parochie. U vindt deze activiteiten op deze website nog eens op een rijtje.