doordeweekse Missen

Met ingang van 25 januari zijn er weer doordeweekse Missen. Op maandag en dinsdag is de Mis om 15.30u en op woensdag om 10u. De Mis op vrijdagochtend komt voorlopig te vervallen.

inschrijven kerstvieringen gestopt

In overeenstemming met de besluiten van de bisschoppen zullen de vieringen van kerstavond geen publieke vieringen zijn. Dit betekent dat het besloten vieringen zijn en dat u zich hiervoor niet meer kunt inschrijven. De enkele kerkgangers die zich al hebben ingeschreven voor de Nachtmissen van 19.30u en 21.00u kunnen komen, maar de deuren zullen verder gesloten zijn.

De Missen op de Eerste Kerstdag van 9.30u en 11.00u zijn wel publieke vieringen. Helaas zijn deze al volgeboekt, dus ook hiervoor kunt u zich niet meer inschrijven.

Wij begrijpen dat dit alles teleurstellend is. Maar als parochie willen we met de verdere samenleving zoveel mogelijk doen om maatregelen rond het coronavirus serieus te nemen.

De Missen op de zondagen en de gewone doordeweekse dagen gaan wel door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals deze tot nog toe gelden.

eerste nieuwsbrief uit

In verband met de beperkingen die momenteel gelden is het uitbrengen van het parochieblad niet mogelijk. Informatie over de parochie is te vinden op deze website. Voor mensen zonder toegang tot het internet wordt er een nieuwsbrief uitgegeven. De eerste nieuwsbrief vindt u op deze website.

Naar de nieuwsbrieven