internetconsultatie in verband met SILA

De Nederlandse bisdommen vragen aan de parochianen om aan de overheid hun stem te laten horen omtrent het voornemen van de overheid de steun aan de centrale ledenadministratie van de kerken (de SILA) stop te zetten. U kunt hier meer lezen over dit voornemen van de overheid en over de reactie van de kerken. Uw […]


vieringen met Kerstmis

Zaterdag 24 december is  om 19.00 een kerstviering van zang en gebed, vooral voor kinderen, met het parochiële kinderkoor Doremicus. Om 22.00u is de Nachtmis. • Op zondag 25 december, Eerste Kerstdag, is om 10.00u de eucharistieviering. • Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, is de H. Mis om 10.00u.  


nieuwe vertaling Onze Vader

Vanaf zondag 27 november zullen we de nieuwe vertaling van het Onze Vader bidden. Deze luidt: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan […]


Allerzielen

Op woensdag 2 november vieren we om 19.00u Allerzielen. We herdenken dan de overledenen, met name de overleden parochianen van het afgelopen jaar.