aanmelden voor de zondagsmissen vanaf 1 juli 2020

Beste parochianen,

Vanaf 1 juli zijn wij in staat om het aantal personen dat de zondagse misviering kan bijwonen te verruimen tot (voorlopig) 75 personen. Hopelijk worden dat er snel 100. We bekijken eerst even hoe het loopt.

U kunt plaatsen reserveren via ons e-mailadres aanmeldenmis@gmx.com. Wilt u vermelden voor welke zondag u reserveren wilt en voor hoeveel personen uw reservering is? U ontvangt van ons per e-mail een antwoord. Mocht er voor de gekozen datum geen plaats meer zijn, dan wordt u in de gelegenheid gesteld voor de eerst volgende mogelijkheid te kiezen.

Als u geen e-mail hebt, kunt u bellen naar de parochie en u aanmelden op maandagochtend tussen 10.30u en 12u. Het nummer is 0183 633 807.

Als u zich niet hebt aangemeld, kunt u komen en kijken of er nog plaatsen open zijn door te weinig aanmeldingen. U loopt dan natuurlijk wel het risico dat het “vol” zit en dat er geen plaats meer is.


Alle parochianen die de Mis bijwonen dienen zich te houden aan het Protocol Gelovigen zoals opgesteld door de Nederlandse bisschoppen. Een kopie van dit protocol ligt voor u achter in de kerk.

Enkele belangrijke punten uit dit protocol:
• U moet zich vooraf aanmelden.
• U dient bij binnenkomst uw handen te reinigen. Het pompje staat op de tafel bij de ingang.
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om naar de uitgang te gaan. (In de kerk zijn rijen stoelen afgesloten. In open rijen sluit u aan met 3 lege plaatsen tussen u en andere parochianen in de rij.)
• Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar zitten.
• U houdt anderhalf meter afstand van elkaar (behalve huisgenoten natuurlijk).
• We geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
• U volgt de aanwijzingen voor het te Communie gaan.
• U kunt voor en na de Mis bijdragen aan de collecte via de collectebus op de tafel bij de ingang.

Als we een beetje verstandig met de maatregelen omgaan komt het vast goed en kunnen we ontspannen weer samen de Eucharistie vieren.

Dank voor uw begrip.

Het parochiebestuur