aanmelden voor het Heilig Vormsel

In 2018 zullen er weer jongeren in de parochies zich voorbereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel. U kunt uw kind opgeven bij de pastoor.