aanmelden voor zondagsmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat voorlopig maar vijftig kerkgangers in een viering mogen komen. Daarom moeten we ons weer aanmelden voor de zondagsmis. U kunt hiervoor het vaste nummer van de parochie bellen: 0183 633 807.

Als u de telefoon een paar keer laat overgaan, wordt u vanzelf doorgeschakeld naar een van de leden van het parochiebestuur. Die zal aantekenen met hoeveel mensen u wilt komen. Als er geen plaats meer is, kunt u alvast reserveren voor een volgende zondag.

U kunt bellen van maandag tot en met zaterdag van 8-20 uur. Het zou fijn zijn als u de zondagsrust en de rust in de avonden respecteert.