ANBI-informatie

Algemene ANBI-informatie

ANBIOnze parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor de fiscale verwerking van kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor kerkbijdrage zijn: De jaarlijkse bijdrage ‘actie Kerkbalans’ evenals de opties ‘Periodieke Gift in geld’ (schenking over een periode van vijf jaar) en ‘doorlopende automatische incasso’ (per maand/kwartaal/half jaar/jaar). Afhankelijk van de keuze is een bijdrage volledig, of na verrekening van de persoonlijk geldende drempel, aftrekbaar in de belastingaangifte.

Bisdom Rotterdam

Via deze link vindt u de verkorte staat van Baten en Lasten van de afgelopen periodes, evenals aanvullende informatie welke door het Bisdom Rotterdam is gepubliceerd.