vieringen Goede Week

In de Goede Week hebben we de volgende vieringen:

1 april 19.00u – Witte Donderdag
2 april 15.00u – Goede Vrijdag, kruisweg
2 april 19.00u – Goede Vrijdag, kruisverering (geen plaats meer)
3 april 19.30u – Paaswake (geen plaats meer)
4 april 10.00u – Eerste Paasdag (geen plaats meer)
5 april 10.00u – Tweede Paasdag

Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u Christus aan het kruis vereren met bloemen.

Voor deze vieringen kunt u zich vanaf donderdag 25 maart telefonisch opgeven bij de pastoor.

brief bisschoppen over verkiezingen

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te gaan stemmen op 17 maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen doen die oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal, maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn en als broeders en zusters van elkaar. De bisschoppen roepen in hun brief katholieken op volksvertegenwoordigers te kiezen die deze fundamentele waarden als uitgangspunt voor hun politieke handelen nemen.

U kunt de brief lezen of downloaden als pdf-bestand.

Naar de brief van de bisschoppen