inzameling voedselbank

Zondag 4 oktober is er voor de Mis weer een inzameling voor de voedselbank van Gorinchem. Alle (houdbare!) voeding die u meebrengt is van harte welkom en zal terechtkomen bij mensen die momenteel hulp nodig hebben bij hun dagelijkse maaltijden.

collecte Beiroet

In verband met de rampzalige explosie die op 4 augustus plaatsvond in Beiroet in Libanon, zamelt de parochie geld in voor noodhulp. We zullen zorgen dat deze hulp via Kerk In Nood in Beiroet terecht komt. Kerk In Nood heeft al jarenlang goede contacten met verschillende kerken in Libanon.

U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de parochie:
NL65 ABNA 0472 2646 48 ten name van RK parochie Heilige Martelaren van Gorcum, onder vermelding van hulp Beiroet.

Hartelijk dank voor uw gift.

geen aanmeldingen meer voor de Mis

Voorlopig hoeven de kerkgangers zich niet meer in te schrijven voor de Missen, aangezien het aantal van 100 kerkgangers de komende tijd niet gehaald wordt.

Mocht de afstand van anderhalve meter niet gehandhaafd kunnen worden, dan zullen we moeten concluderen dat de kerk vol is en dat er niemand meer bij kan. Maar dit lijkt nu nog niet waarschijnlijk.

doordeweekse Missen

In de doordeweekse Missen zijn eigenlijk nooit meer dan 12 personen aanwezig. Er is dus altijd plaats voor u. En de Heilige Communie wordt er ook weer uitgereikt. Wees welkom.