doordeweekse Missen

Deze week zijn er weer doordeweekse Missen. Op maandag en dinsdag is de Mis om 15.30u en op woensdag om 10u.

In de doordeweekse Missen op maandag en dinsdag komen meestal niet meer dan 8 of 9 mensen. In de Mis op woensdag komen meestal rond de 12 mensen.
Als u naar een eucharistieviering wilt komen, maar u bent wat huiverig of dat op zondag wel veilig kan, dan is een doordeweekse Mis dus een goed alternatief.

inschrijven kerstvieringen gestopt

In overeenstemming met de besluiten van de bisschoppen zullen de vieringen van kerstavond geen publieke vieringen zijn. Dit betekent dat het besloten vieringen zijn en dat u zich hiervoor niet meer kunt inschrijven. De enkele kerkgangers die zich al hebben ingeschreven voor de Nachtmissen van 19.30u en 21.00u kunnen komen, maar de deuren zullen verder gesloten zijn.

De Missen op de Eerste Kerstdag van 9.30u en 11.00u zijn wel publieke vieringen. Helaas zijn deze al volgeboekt, dus ook hiervoor kunt u zich niet meer inschrijven.

Wij begrijpen dat dit alles teleurstellend is. Maar als parochie willen we met de verdere samenleving zoveel mogelijk doen om maatregelen rond het coronavirus serieus te nemen.

De Missen op de zondagen en de gewone doordeweekse dagen gaan wel door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals deze tot nog toe gelden.

Belangrijk: verandering zondagsmis in november

Om zoveel mogelijk parochianen de kans te geven op zondag naar de Mis te kunnen, zal de pastoor met ingang van 8 november twee Missen doen op zondagochtend: één om 9.30u en één om 11u. Voor deze Missen kunt u zich bij de pastoor telefonisch opgeven van maandag tot en met vrijdag.

Hoe lang we hier mee doorgaan is afhankelijk van de omstandigheden. Houdt u dus alstublieft de website van de parochie in de gaten.

uitgave parochieblad uitgesteld

Er is nog veel onzekerheid over de regelingen van de vieringen in de kerk. Zo kunnen we nu nog niet eens voorzien of en hoe we Kerstmis kunnen vieren. Dat betekent dat we hierover natuurlijk ook nog niets kunnen zetten in ons parochieblad het Kerkplein.

Het parochiebestuur heeft daarom besloten de uitgave van de volgende editie voorlopig even uit te stellen. Actuele en belangrijke informatie vindt u altijd op deze website.