aanmelden voor zondagsmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat voorlopig maar vijftig kerkgangers in een viering mogen komen. Daarom moeten we ons weer aanmelden voor de zondagsmis. U kunt hiervoor het vaste nummer van de parochie bellen: 0183 633 807.

Als u de telefoon een paar keer laat overgaan, wordt u vanzelf doorgeschakeld naar een van de leden van het parochiebestuur. Die zal aantekenen met hoeveel mensen u wilt komen. Als er geen plaats meer is, kunt u alvast reserveren voor een volgende zondag.

U kunt bellen van maandag tot en met zaterdag van 8-20 uur. Het zou fijn zijn als u de zondagsrust en de rust in de avonden respecteert.

inschrijven Eerste en Tweede Kerstdag

Voor de Missen op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag moeten de kerkgangers zich registreren, omdat het aantal aanwezigen beperkt wordt door de restricties die de bisschoppen hebben voorgeschreven. De Eerste Kerstdag is vol, en u kunt zich daarvoor dus niet meer aanmelden. Voor de Mis op zondag 26 december (Tweede Kerstdag) kunt u zich nog wel inschrijven. U kunt zich met ingang van maandag 13 december telefonisch aanmelden bij de pastoor.

nieuwe maatregelen bisschoppen: geen samenkomsten na 17u.

In navolging van landelijke coronaregels voor niet-essentiële winkels en diensten hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er voorlopig in de Rooms-katholieke Kerk geen samenkomsten meer zijn na 17u.

Dit gaat onmiddellijk in, en heeft natuurlijk grote gevolgen. Het betekent immers dat de koren ‘s avonds niet meer mogen oefenen. Maar het betekent ook dat de Nachtmis met Kerst niet gevierd kan worden, en dat vergaderingen in de avond niet plaats kunnen vinden. En ook de Bijbelcursus kan niet meer doorgaan op de gewone wijze in de avond.

De zaterdagavondmissen in Leerdam en Everdingen, waar soms ook enkele van onze parochianen naartoe gaan, worden verplaatst naar zaterdag 15.30u.

Zolang we op zondag nog anderhalve meter afstand kunnen houden, hoeven we niet te registreren voor de Mis, maar als dit niet meer gaat, zullen we weer moeten inschrijven voor de zondagsmis.

Laten we hopen en bidden dat dit niet lang hoeft te duren. En laten we elkaar vasthouden en bemoedigen.

P.S. U vindt het volledige bericht van de bisschoppen op de website van ons bisdom.

het parochieblad komt weer uit

Op zondag 26 september komt het Kerkplein voor oktober en november uit. Het kan dan door de bezorgers worden meegenomen.

Op donderdag 23 september wordt het parochieblad gevouwen en in stapeltjes verdeeld. Als u daarbij wilt helpen, bent u welkom vanaf 8.30u.