collecte Beiroet

In verband met de rampzalige explosie die op 4 augustus plaatsvond in Beiroet in Libanon, zamelt de parochie geld in voor noodhulp. We zullen zorgen dat deze hulp via Kerk In Nood in Beiroet terecht komt. Kerk In Nood heeft al jarenlang goede contacten met verschillende kerken in Libanon.

U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de parochie:
NL65 ABNA 0472 2646 48 ten name van RK parochie Heilige Martelaren van Gorcum, onder vermelding van hulp Beiroet.

Hartelijk dank voor uw gift.