de Tien Geboden in de catechismus

In het verlengde van de preek van zondag 7 maart kunt u hier een link naar de uitleg van de Tien Geboden vinden zoals die in de YouCat, de catechismus voor jongeren staat.

Naar de YouCat