zalig Nieuwjaar

Namens de parochie wensen pastores en parochiebestuur iedereen Gods zegen in 2020.