Heilige Mis zonder u maar wel voor u

Iedere zondag zal de pastoor de Heilige Mis opdragen. Hij doet dit alleen, maar namens en ten bate van de gehele parochie. Op zondagochtend zal hij deze Mis om 10 uur vieren, gewoon op de normale tijd.
De pastoor zal dan ook de misintenties meenemen zoals die door u zijn opgegeven. De misintenties van 15 maart gaan naar 19 maart, het Hoogfeest van de heilige Jozef.