inschrijven Eerste en Tweede Kerstdag

Voor de Missen op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag moeten de kerkgangers zich registreren, omdat het aantal aanwezigen beperkt wordt door de restricties die de bisschoppen hebben voorgeschreven. De Eerste Kerstdag is vol, en u kunt zich daarvoor dus niet meer aanmelden. Voor de Mis op zondag 26 december (Tweede Kerstdag) kunt u zich nog wel inschrijven. U kunt zich met ingang van maandag 13 december telefonisch aanmelden bij de pastoor.