Oproep aan alle parochianen

Beste parochianen,

De coronacrisis duurt lang. Veel langer dan we aanvankelijk dachten. En dit heeft allerlei onverwachte en vervelende gevolgen voor ieder van ons, maar ook voor onze parochie. Zo is het uitbrengen van ons parochieblad Het Kerkplein problematisch.
In de eerste plaats vanwege de inhoud. De koren mogen niet meer zingen en de repetities liggen stil. Er valt dus weinig meer te melden vanuit de koren. Ook landelijk zijn veel activiteiten stilgelegd en dus de rubriek Diversen blijft leeg. De tijden van de Mis worden aangepast aan wat mogelijk is, en omdat dat steeds weer kan veranderen, is ook dat niet goed te overzien. We hebben immers al gehad dat er helemaal geen Missen waren, dat er slechts 30 mensen bij mochten, vervolgens konden er ruim honderd kerkgangers in de kerk, en nu hebben we twee zondagsmissen met elk dertig mensen. En hoe het er over een maand uitziet is nu niet met zekerheid te zeggen.
In de tweede plaats is de productie van het parochieblad problematisch. Deze vindt plaats in eigen beheer door een groepje vrijwilligers die samenwerken: ze stencilen, rapen, vouwen en nieten Het Kerkplein. Maar een aanzienlijk deel van deze parochianen is in de risicogroep en daar komt bij dat we met slechts een zeer beperkt groepje mensen mogen samenkomen in één ruimte.
In de derde plaats is de verspreiding moeizaam. Lang niet alle bezorgers van het parochieblad komen momenteel naar de kerk, en ook een eventueel ophalen van hun stapeltje parochiebladen en de bezorging vindt dus met vertraging plaats.
Dit alles is de reden dat het parochiebestuur eerder dit jaar heeft besloten dat het Kerkplein even niet uitkomt. Zo lang moeten de mensen de laatste informatie van de website halen. De website is momenteel het belangrijkste middel van communicatie.

Helaas duurt de crisis veel langer dan we konden voorzien en ook het verloop is onvoorspelbaar. Het leek in maart om een paar weken te gaan, maar het werden maanden. In de zomer leek alles weer open te gaan, maar in de herfst kwamen nieuwe restricties. Die leken weken te gaan duren, maar dat is nu ook al maanden geworden.
Omdat dit allemaal zo lang duurt, en we voorlopig dus nog steeds op de website zijn aangewezen, willen we de veelal oudere mensen die geen toegang hebben tot het internet tegemoet komen met een nieuwsbrief. Zodra er nieuws te melden is, zal dit niet alleen op de website staan, maar ook als een A4-tje per post verzonden worden naar de mensen die geen internet hebben. Zo blijven zij verbonden met de parochie. De nieuwsbrief zal ook van de website te downloaden zijn, zodat u hem zelf kunt printen en aan een oudere parochiaan kunt geven.

Hierbij roepen we als bestuur alle parochianen op goed na te denken en mee te helpen: kent u een oudere parochiaan die geen internet heeft, of die daar niet gemakkelijk mee omgaat? Laat het aan de pastoor weten. Stuur hem per e-mail de naam en het adres van de betreffende parochiaan, of geef dit door via de contactpagina op de website.

Als katholieke gemeenschap van Gorinchem zijn we geroepen om naar elkaar om te zien, zeker ook in deze tijd van onzekerheid en eenzaamheid. Laten we elkaar vasthouden en om elkaar denken. Zo geven we handen en voeten aan de liefde van de Heer.

Hartelijke groeten, het parochiebestuur.