korenrooster

maart

3       8e zondag door het jaar
– Intermezzo

6       Aswoensdag
– samenzang

10     1e zondag van de veertigdagentijd
– Doremicus

17     2e zondag van de veertigdagentijd
– Tutti

24    3e zondag van de veertigdagentijd
– samenzang

31    4e zondag van de veertigdagentijd
– Intermezzo

 

april

7     5e zondag van de veertigdagentijd
– Tutti

14    Palmzondag
– Doremicus

18    Witte Donderdag (19.00u)
– Intermezzo

19    Goede Vrijdag
– Doremicus (kruisweg 15.00u)
– Tutti (kruisverering 19.00u)

20    Paaswake (22.00u)
– Intermezzo

21     Paaszondag
– Tutti

28    Beloken Pasen
– samenzang

 

mei

5     3e zondag van Pasen
– Tutti

12    4e zondag van Pasen
– Doremicus

19    5e zondag van Pasen
– Intermezzo

26    6e zondag van Pasen
– samenzang

30    Hemelvaart
– Intermezzo

 

juni

2     7e zondag van Pasen
– Doremicus

9     Pinksteren
– Intermezzo

16    Heilige Drieëenheid
– samenzang

23    Sacramentsdag
– Tutti

30    13e zondag door het jaar
– Doremicus

 

juli

7     14e zondag door het jaar
– Intermezzo *

14    15e zondag door het jaar
– Tutti

21    16e zondag door het jaar
– samenzang

28    17e zondag door het jaar
– samenzang

 

augustus

4     18e zondag door het jaar
– samenzang

11    19e zondag door het jaar
– samenzang

18    20e zondag door het jaar
– samenzang

25    21e zondag door het jaar
– samenzang

 

september

1      22e zondag door het jaar
– samenzang

8     23e zondag door het jaar
– Intermezzo *

15    24e zondag door het jaar
– Doremicus

22    25e zondag door het jaar
– Tutti

29    26e zondag door het jaar
– samenzang

 

oktober

6     27e zondag door het jaar
– Intermezzo

13    28e zondag door het jaar
– Doremicus

20    29e zondag door het jaar
– Tutti

27    30e zondag door het jaar
– samenzang

 

november

2     Allerzielen
– samenzang

3     31e zondag door het jaar
– Intermezzo *

10    32e zondag door het jaar
– Doremicus

17    33e zondag door het jaar
– samenzang

24 26e zondag door het jaar
– Tutti

 

december

1     1e zondag van de advent
– Intermezzo

8     2e zondag van de advent
– Doremicus

15    3e zondag van de advent
– Tutti

22    4e zondag van de advent
– samenzang

24    Kerstavond
– Doremicus (kinderkerstviering 19.00u)
– Tutti (Nachtmis 22.00u)

25    Geboorte van de Heer
– Intermezzo

29    Heilige Familie
– Intermezzo