sluiting Sint-Pauluskerk Hardinxveld

Op 5 november heeft het parochiebestuur de volgende mededeling voorgelezen in de kerk:

Sinds kort is er duidelijkheid over de toekomst van de Sint-Pauluskerk in Hardinxveld-Giessendam. De bisschop heeft het voornemen van het parochiebestuur om de kerk te sluiten goedgekeurd in een decreet d.d. 28 augustus 2017.
De bisschop heeft dit besluit genomen na geïnformeerd te zijn door het parochiebestuur en door parochianen die zich verbonden voelen met dit gebouw. De bisschop heeft in dezen ook de priesterraad en het Kathedraal Kapittel gehoord. In het decreet is opgenomen dat per 1 september 2017 het gebouw aan de eredienst is onttrokken.
Als parochiebestuur begrijpen we dat dit de mensen die in Hardinxveld nog naar de kerk gingen aan het hart gaat, maar we hebben gemeend dat deze stap het beste is voor de parochie als geheel en vroeg of laat onvermijdelijk zou zijn. We hopen op uw aller begrip.