toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei reizen alle Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Zij zullen daar tijdens een vesperviering gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Op de website van ons bisdom leest u er meer over.