dopen

U hebt een kindje gekregen en u gunt uw kind het allerbeste. U geeft het liefde, goede voeding, warmte, rust en veiligheid. Als gelovige christenen wilt u het natuurlijk ook aan Gods zorg en liefde toevertrouwen. Daarom laat u het dopen. Zo wordt het opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus, die ons beloofd heeft: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Als u uw kind wilt laten dopen, is het goed om het volgende te weten:

  • De doop vind gewoonlijk plaats op zondagmorgen, na de eucharistieviering.
  • In verband met de voorbereiding liggen tussen de aanmelding en de datum van de doop gewoonlijk minstens vier weken.
  • Er is minstens één peter of meter bij nodig. Deze moet Rooms-katholiek zijn, ouder dan 16 jaar, en het sacrament van het Vormsel ontvangen hebben. Het is natuurlijk het beste als er zowel een peter als meter bij kunnen zijn, die beide katholiek zijn. Maar als dit niet mogelijk is, kan naast een peter of meter een niet-katholieke gedoopte worden toegelaten als doopgetuige.
  • Als u uw kind wilt aanmelden voor het Doopsel, kunt u contact opnemen met de pastoor (zie de adresgegevens onderaan de pagina).

Meer informatie over het Doopsel vindt u in dit filmpje.

Wij wensen u en uw kind Gods zegen toe.