vieringen Goede Week

In de Goede Week hebben we de volgende vieringen:

1 april 19.00u – Witte Donderdag
2 april 15.00u – Goede Vrijdag, kruisweg
2 april 19.00u – Goede Vrijdag, kruisverering (geen plaats meer)
3 april 19.30u – Paaswake (geen plaats meer)
4 april 10.00u – Eerste Paasdag (geen plaats meer)
5 april 10.00u – Tweede Paasdag

Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u Christus aan het kruis vereren met bloemen.

Voor deze vieringen kunt u zich vanaf donderdag 25 maart telefonisch opgeven bij de pastoor.