weer H. Mis op vrijdagen

Ook op vrijdag is er weer een heilige Mis, en wel om 10u. Zie voor de actuele stand van zaken de agenda van de parochie.