zondag 17 januari één H. Mis

Op zondag 17 januari is er één heilige Mis en wel om 10u. U kunt zich hiervoor registreren bij de pastoor.