zondag 6 juni weer H. Mis

Zondag 6 juni is er weer gewoon een H. Mis. U kunt zich daar voor aanmelden bij de pastoor.

Op deze zondag is er ook weer een inzameling voor de voedselbank, van harte aanbevolen.