17 juli Bijbelcursus

Kruis en Bijbel

Op maandag 17 juli is er weer Bijbelcursus. Zoals gebruikelijk in de zomer beginnen we aansluitend aan de avondmis, dus rond 19.45u. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de pastoor.