aanmelding voor Vormsel

Vormsel

In het najaar van 2024 zal in onze parochiefederatie de bisschop het Vormsel weer toedienen aan jongeren. Begin volgend jaar beginnen we met de voorbereiding daarop. Jongeren kunnen zich hiervoor opgeven bij de pastoor.