aanvullend projectvoorstel Vastenactie

Aanvullend projectvoorstel voor de medische hulppost Saint Bernard medische hulppost van de Blauwe Zusters in Ushetu, Tanzania

De opbrengst van de Vastenactie was veel hoger dan begroot. Er moest daarom een aanvullend projectvoorstel komen. Vastenactie stelde voor om bijv. preventieve voorlichting te geven aan gemeenschappen, technische scholing en beroepsonderwijs ondersteunen, etc. Op basis van wat de zusters over hun werk vertellen hebben wij dit projectvoorstel geschreven.

De gezondheidszorg die de medische hulppost levert, is altijd gekoppeld aan het bieden van voorlichting en verbetering van de manier van leven om uiteindelijk ook een verandering in de gemeenschappen teweeg te brengen. Het is dus niet alleen ziekte opsporen en medicijnen geven, maar ook inzetten op verbetering van de levensomstandigheden van de mensen die er komen. Tijdens het spreekuur wordt dus niet alleen een diagnose gesteld, maar ook uitleg gegeven over wat mensen zelf beter wel of niet kunnen doen. Daarin onderscheidt de post zich van andere projecten in de omgeving die meer dan zij op alleen medische handelingen gericht zijn.

Om een voorbeeld te noemen: In hun gebied wonen heel magere mensen, volwassenen en kinderen. Maar ook veel mensen met overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloeddruk. Gezond eten is voor beide groepen een probleem. Heeft men genoeg te besteden, eet men te veel vet. Heeft men weinig te besteden, valt men terug op maïspap met te weinig voedingsstoffen en ondervoeding als gevolg. Dit treft vooral de kinderen. Het is niet alleen een gebrek aan eten, maar ook aan inzicht in wat gezonde voeding is om ondervoeding of een te hoge bloeddruk te voorkomen.

Hoe geven de zusters voorlichting?

  1. Enkele keren per jaar bezoeken ze omliggende dorpen om voorlichting te geven. Daarmee zijn ze vorig jaar begonnen.
  2. Regelmatig vinden voorlichtingscampagnes plaats met een bepaald thema.

Om ervoor te zorgen dat veel mensen naar de campagnedagen komen koppelen de zusters dat aan iets wat men fijn vindt bijvoorbeeld gratis zwangerschapscontroles, oogmetingen, bloeddrukmetingen en – zover mogelijk – relevant bloedonderzoek. Met de testen die ze hebben, hebben ze al een aantal ziektes opgespoord die ze anders pas in een later stadium bij ziekteverschijnselen zouden hebben opgemerkt.
Met de voorlichtingscampagnes willen de zusters de leefomstandigheden en daardoor de gezondheid van de mensen verbeteren. Een goede gezondheid en kennis hoe je die kunt behouden, is tenslotte voor hun van levensbelang.

Daarom zijn de nieuwe apparaten (Erba Mannheim voor chemisch bloedonderzoek en de Dymind voor onderzoek van het bloed zelf) zo welkom. Niet alleen voor de diagnoses, maar ook om te onderbouwen waarom verandering nodig is. Dit komt de bevolking ten goede omdat ziektes eerder herkend worden en ergers voorkomen kan worden. Mensen krijgen op deze manier ook de kennis dat gedrag en gewoontes invloed hebben op hun gezondheidstoestand, preventie dus.

De zusters merkten op dat campagnes het beste werken. Om gewoontes te veranderen heb je een lange adem en veel herhaling nodig. Men is niet – zoals wij Europeanen – gewend om naar voorlichting te gaan, omdat kennis iets oplevert voor jezelf. De mensen – zo is hun ervaring – zien daar het nut niet van in. Ze zijn wel bereid te komen luisteren als er ook een voordeeltje aan zit zoals bijv. tests en controles. En daar is juist een goede uitrusting – in ons geval analyseapparatuur – voor nodig. De zusters zijn daarom heel dankbaar de medische hulppost beter te kunnen toerusten voor hun werk.

Omdat wij veel meer geld gekregen hebben dan verwacht, kunnen de zusters nog op een andere manier bijdragen aan een gezonde bevolking met de koop van een tweede bloedanalyseapparaat en van een waterzuiveringssysteem.

Op de medische hulppost zien zij veel mensen, vooral kinderen, met diarree, veroorzaakt door vies drinkwater. Het beoogde apparaat levert per dag 500 liter schoon water op. Dat is meer dan de zusters zelf nodig hebben. De bedoeling is de school met zijn 230 kinderen, de onderwijzers, de parochie zelf en de kinderkampen (500 meisjes en jongens voor de catechese) van schoon water te voorzien en tegelijkertijd informatie te geven waarom schoon water zo belangrijk is voor je gezondheid.

Dit projectvoorstel is inmiddels goedgekeurd en nu kunnen de zusters naast de Erba Mannheim Chem 7, waar wij met ons project op ingezet hadden ook een tweede apparaat kopen: de Dymind DH 36. Met het resterende geld kopen ze de waterzuiveringsinstallatie.