ANBI-informatie

Algemene ANBI-informatie

ANBIOnze parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor de fiscale verwerking van kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor kerkbijdrage zijn: De jaarlijkse bijdrage ‘actie Kerkbalans’ evenals de opties ‘Periodieke Gift in geld’ (schenking over een periode van vijf jaar) en ‘doorlopende automatische incasso’ (per maand/kwartaal/half jaar/jaar). Afhankelijk van de keuze is een bijdrage volledig, of na verrekening van de persoonlijk geldende drempel, aftrekbaar in de belastingaangifte.

Bisdom Rotterdam

Via deze link vindt u de verkorte staat van Baten en Lasten van de afgelopen periodes, evenals aanvullende informatie welke door het Bisdom Rotterdam is gepubliceerd.

Parochiële Caritas Instelling

De verkorte staat van baten en lasten van de PCI vindt u via deze link.