bedevaart naar Rome

In de meivakantie 2025 is er een door de Nederlandse kerkprovincie georganiseerde bedevaart naar Rome in verband met het Heilig Jaar. U leest er hier meer over.