De Rooms-katholieke kerk in Gorinchem: met hoofd en hart op Christus betrokken

De parochie van Gorinchem heeft de Heilige Martelaren van Gorcum als patronen. Zij vormt met de parochie de Heilige Drie-eenheid de federatie het Driestromenland.

Parochiekerk1Wij zien de missie van de Kerk en dus ook van de parochie als het de gelegenheid bieden aan mensen om Christus te ontmoeten. Dit heeft betrekking op zowel gelovigen als ongelovigen. In de beleidsnota Samenwerking Geboden van bisdom Rotterdam staat het aldus geformuleerd: De Kerk is niet zomaar een organisatie van mensen omwille van zichzelf. Zij is de verzameling van mensen, die door God als zijn volk bijeen zijn geroepen om Christus en Zijn heilswerk in de wereld present te stellen. De Kerk is er voor het heil van de mensen en van de wereld.
De reden van bestaan voor de parochie is dus het verkondigen van het Evangelie en mensen in relatie met Christus te brengen. Vooral door catechese zullen mensen beter in staat zijn hun geloof te verwoorden en daarmee actief kunnen deelnemen aan deze zending van de Kerk.
Wij zetten erop in dat mensen met hoofd en hart op Christus betrokken worden of blijven. Hoewel het niet vanzelfsprekend is in deze tijd, is het de overtuiging in de Kerk dat wie een levende relatie kan onderhouden met Jezus Christus zijn leven zinvol zal ervaren.

De parochie wil de missie tot uitvoer brengen. In woord en daad wil zij Christus verkondigen in deze maatschappij. Het is en blijft de droom van de Kerk dat steeds meer mensen Christus leren kennen als fundament in hun leven. Het ideaal van het pastoraal team is dat parochies gelovige, liefdevolle en geëngageerde gemeenschappen zijn.

(uit “Met hoofd en hart op Christus betrokken”, het beleidsplan van het pastoraal team)