de Martelaren van Gorcum

De martelaren van Gorcum kwamen op voor het katholieke geloof en werden daar om vermoord. Ze getuigden van hun geloof in Jezus Christus en van hun vaste geloof in zijn aanwezigheid in het sacrament van de Eucharistie.

Ook waren zij trouw aan de paus. Van het belang van de eenheid van de geloofsgemeenschap, een eenheid die zichtbaar wordt in de bisschop van Rome en die door het petrusambt wordt gediend, hebben zij met hun leven getuigd.

Meer informatie over de martelaren van Gorcum kunt u vinden op de website van de bedevaartskerk in Brielle en op Wikipedia.

Dat onze parochie de heilige martelaren van Gorcum als patroonheiligen heeft, is voor ons een extra stimulans om trouw het sacrament van de Eucharistie te vieren en de eenheid van de Kerk rond de paus te bewaren.