Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritasinstelling Gorinchem (PCI) is een onafhankelijke kerkelijke instelling die financiële of materiële ondersteuning verleent aan personen of gezinnen in de eigen parochie of gemeente die in nood zijn of vanwege andere redenen hulp kunnen gebruiken en hiervoor niet terecht kunnen bij (gemeentelijke) instanties. De PCI bestaat uit een aantal bestuursleden uit de eigen parochie die worden benoemd door het bisdom.

De PCI helpt mensen eenmalig of tijdelijk met als doel een moeilijke periode af te kunnen sluiten, een nieuwe start te kunnen maken of gewoon middels een extra steuntje in de rug. Ook kan de ondersteuning bestaan uit het helpen met het invullen van formulieren of een verwijzing naar de juiste instanties. De PCI kan dit werk doen dankzij schenkingen en giften van parochianen of overleden parochianen, waarvoor wij heel dankbaar zijn.

Signalen uit de parochie of gemeente worden opgepakt maar bereiken de PCI ook vaak via pastoor De Jong. Wilt u in contact komen met de PCI leg dan uw vraag neer bij onze pastoor en zeg hem dat u graag in contact komt met de PCI. Vanwege het persoonlijke karakter kan een verzoek of de PCI met u contact opneemt al voldoende zijn. Een van de bestuursleden van de PCI neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien u het werk dat de PCI doet voor mensen die dat echt nodig hebben financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op rekening 472265423 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling te Gorinchem.