gebed tot de heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus, onze Heer.
Amen