geheimen van de rozenkrans

Van oudsher zijn er vijftien geheimen (mysteries) van de rozenkrans, drie groepen van vijf. Deze drie groepen worden de Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen en de Glorievolle Geheimen genoemd. Sinds oktober 2002 is er een groep geheimen bijgekomen: de Geheimen van het Licht. Om de voltooiing van het Rijk Gods te overwegen zijn op deze pagina ook de Hoopvolle Geheimen toegevoegd.

 

De Blijde Geheimen:
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

De Geheimen van het Licht:
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2. Jezus verandert water in wijn
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
5. Jezus stelt de eucharistie in

De Droevige Geheimen:
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
5. Jezus sterft aan het kruis

De Glorievolle Geheimen:
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond

De Hoopvolle Geheimen:
1. Jezus keert weer in heerlijkheid
2. De satan wordt voorgoed gebonden
3. Jezus oordeelt levenden en doden
4. Jezus droogt alle tranen af
5. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde