koffie na de Mis

De eucharistieviering is in de eerste plaats een ontmoeting met de Heer. Daarom is de kerk geen ruimte voor lange gesprekken en uitwisseling van nieuwtjes, maar voor gebed.

Maar het is natuurlijk wel belangrijk ook elkaar te ontmoeten, met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. Daarvoor is de gelegenheid na de Mis op elke tweede en vierde zondag van de maand. Maar ook na de doordeweekse Mis op woensdag komen we samen in de parochiezaal. Er zijn dan parochianen die zorgen voor koffie, thee en wat er bij.

Mensen zeggen wel eens: ‘Ik dacht dat dat alleen voor het koor of voor de mensen was die wat gedaan hebben.’ Maar dat is niet zo: iedereen is van harte welkom!