inzameling voedselbank

Boodschappen

Op zondag 7 april (Beloken Pasen) zamelen we weer voedsel in voor de voedselbank van Gorinchem. Uw bijdrage is zeer welkom.