Samen met de beleidsnota catechese van het bisdom wil de parochie zich sterk maken voor een permanent leren in de parochie. Als we een missionaire Kerk willen zijn, moeten de parochianen hun geloof kunnen communiceren. Dat betekent dat zij zich geloofstaal eigen moeten maken. Catechese is hiertoe een onmisbaar hulpmiddel.
Ook in de overdracht van het geloof van generatie op generatie is geloofscommunicatie van vitaal belang. Catechese helpt ouders om hun geloof te verwoorden en actief een plaats te geven in de opvoeding.

(uit “Met hoofd en hart op Christus betrokken”, het beleidsplan van het pastoraal team)

Alphacursus

Bijbelcursus

Catechese voor jongeren

Catholicism

Katholiek leven