In onze parochie is de Alphacursus al verschillende keren gegeven. De Alphacursus wordt altijd als positief ervaren: een serie avonden waarop de deelnemers samen eten, luisteren naar een inleiding over het christelijk geloof en dan met elkaar van gedachten wisselen over wat ze over het onderwerp van de avond denken. Deze cursus is een wereldwijd succes. In vele landen hebben miljoenen mensen er aan mee gedaan. In protestantse kerken, de Rooms-katholieke Kerk; voor jongeren, ouderen, in gevangenissen, en ga zo maar door.

De Alphacursus is:

  • gezellig
  • smakelijk (de maaltijd dan)
  • gratis
  • leerzaam
  • verdiepend
  • inspirerend.

U kunt zich opgeven met de folders in de kerk, door te bellen of via de contactpagina.

Voor meer algemene informatie over de Alphacursus, zie hier.