bijbelcursus

Houd voor de volgende bijeenkomst de agenda in de gaten.

De Bijbel is in katholieke kringen vaak een ongelezen boek. “We mochten er vroeger niet in lezen,” zeggen mensen wel eens. “We zijn het niet gewend.” “Het is zo’n moeilijk boek!” Allemaal uitspraken die aangeven dat men in onze Kerk vaak niet vertrouwd is met de Bijbel.
Wel horen we iedere zondag uit de Schrift lezen. We horen uit het Oude Testament, we bidden of zingen een psalm en horen uit de brieven van de apostelen en uit het Evangelie. Maar thuis de Bijbel ter hand nemen komt er vaak niet van. Onbekend maakt onbemind en het is voor velen geen gewoonte.

Toch is ook in de katholieke Kerk de Bijbel een belangrijk boek. De meeste mensen beseffen het niet, maar heel veel gregoriaanse gezangen, die sommigen nog wel kennen uit hun jeugd, zijn verzen uit de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel. Het brevier is grotendeels opgebouwd uit bijbelse teksten of verwijzingen.
Maar ook in de mis zijn er veel teksten die alleen met wat achtergrondkennis van de Schrift begrepen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het Lam Gods. “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.” Deze tekst verwijst naar een uitspraak van Johannes de Doper, die op zijn beurt alleen te begrijpen is door kennis van het Joodse Pasen zoals dat in het bijbelboek Exodus beschreven wordt.

Maar misschien is nog wel het belangrijkste dat we alleen door kennis van de Heilige Schrift Jezus Christus kunnen kennen. De kerkvader Hiëronymus schreef eens: “De Schrift niet kennen is Christus niet kennen.” En alleen door Jezus beter te leren kennen, kunnen we God beter leren kennen.

In Gorinchem wordt een bijbelcursus gegeven. Daarin leren we over achtergronden van de bijbelse verhalen, de geschiedenis van Israël, hoe christenen kunnen omgaan met het Oude Testament, wat te denken van die moeilijke, soms gewelddadige passages, en nog veel meer. Ook kunnen de deelnemers zelf aangeven waarover ze meer zouden willen weten.

Voor meer informatie, zie de agenda. U bent van harte welkom.