catechese voor jongeren

Beste jongere,

Heb jij ook wel eens het idee dat je helemaal alleen staat in je geloof? Dat er niemand is waar je eens mee kan praten over God of Jezus Christus? Dat gevoel hadden wij ook!

Geïnspireerd door de WereldJongerenDagen en door de catecheses van Mgr. van den Hende in de Tour of Faith, heeft een groep jongeren, die elkaar kennen van ons jongerenkoor Tutti, daarom het initiatief genomen voor een catechesereeks voor jongeren. We hebben namelijk gemerkt, dat het heel erg leuk en inspirerend is, om met andere jongeren over het geloof te kunnen praten. We hebben behoefte om, in een samenleving waar je op school of op je werk eigenlijk niet over je geloof kan praten, met mensen te kunnen delen wat we mooi, moeilijk, fijn of gek aan ons geloof vinden. Daarom zijn we begonnen met catecheseavonden.

We nodigen hiervoor elke 6 weken een gastspreker uit. Die geeft ons een inleiding in een bepaald onderwerp, dat te maken heeft met ons katholieke geloof. De bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur met een gezamenlijke maaltijd.  Na de afwas luisteren we naar de inleider en daarna gaan we met elkaar (in kleine groepjes of als grote groep) in gesprek over vragen die de inleider bedacht heeft. De catecheseavond eindigt rond 20 uur.

De eerste bijeenkomst was in januari en ging over “Schepping en Evolutie”. Daaruit kwamen heel mooie gesprekken voort. We weten zeker dat ook de volgende catecheseavonden heel interessant en inspirerend worden!

We willen daarom ook jullie van harte uitnodigen om ook mee te doen aan deze avonden. Het is begonnen vanuit een groepje jongeren van Tutti, maar we hopen dat er veel meer jongeren zullen aansluiten. De eerstvolgende keer zal op 31 maart zijn. Priesterstudent Sander Verschuur, initiatiefnemer van de facebookpagina “Vastentijd”, zal dan de inleiding verzorgen over het onderwerp “De Veertigdagentijd”. Hij zal dan ingaan op vragen als: Waarom is die tijd er eigenlijk? Wat betekent de veertigdagentijd voor ons? En wat betekent dat voor ons?

Op 28 april is dan weer een bijeenkomst. Dan komt kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, naar Gorinchem. Hij zal die avond wat gaan vertellen over de medische ethiek in de Katholieke Kerk. Hoe denkt de Kerk over het begin en het einde van het leven? Wat is de waarde van het leven? En wat is een waardig leven?

De rest van het jaar zijn de volgende datums gepland. Zet ze vast in je agenda!
2 juni                  Professor Herwi Rikhof over God, de heilige Geest
22 september    Monseigneur Van den Hende over Het gebed
27 oktober         Pastoor Michel Hagen over Sacramenten van heling: Boete en verzoening & Ziekenzalving
8 december       Diaken Iwan Osseweijer over De Bijbel: de Vier Evangelisten

Alle avonden zijn in de pastorie van de Martinuskerk in Gorinchem. Ze beginnen om 17.30 uur en eindigen om 20.00 uur. We vragen een bijdrage van €2,50 voor het eten.

Kom je ook? Leuk! Meld je dan aan via m_collignon@outlook.com. Je kunt je aanmelden voor het eten en de catechese, of voor alleen de catechese.

Hopelijk kunnen we met veel jongeren samen ons op deze manier verdiepen in ons geloof!

Hartelijke groeten,

Rutger van Breemen