Eerste Heilige Communie

Hostie en kelkDe meeste volwassenen die als kind de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, zijn voorbereid in groepsverband, in de klas op school of in een groepje in de parochie. Er is sindsdien echter veel veranderd. De tijd van de kindertjes in de banken met de armen over elkaar, die de vinger opsteken als ze iets willen vragen, lijkt helemaal voorbij.

Tegenwoordig zijn kinderen gebaat bij een meer individueel leertraject dat aansluit bij de persoonlijke geloofsontwikkeling. Daarbij staat leren in het eigen tempo en in de vertrouwde kring centraal. In onze parochiefederatie worden de kinderen daarom met ingang van najaar 2015 individueel op de Eerste Communie voorbereid.

Voorbereiding

Het programma ziet er aldus uit:

  1. De pastoor ontmoet het gezin van de eerstecommunicant om het traject door te spreken.
  2. Het Dankboek (Stichting Athanasius) wordt door het kind thuis met de ouders doorgenomen. Zij lezen met hun zoon of dochter de teksten en beantwoorden de meerkeuzevragen. Hierdoor wordt het geloof meteen onderwerp van gesprek voor ouders en kinderen.
  3. De eerstecommunicant leert thuis ook het Onzevader, het Weesgegroet en het kruisteken.
  4. Bij de voorbereiding op het voor het eerst helemaal deelnemen aan de mis, hoort natuurlijk het meevieren van de eucharistieviering in de parochie. Daar is ook de mogelijkheid om de pastoor persoonlijk aan te spreken en eventueel vragen te stellen.
  5. Hierna hebben het kind en de ouders een afsluitend gesprek met de pastoor. Dan wordt ook een afspraak gemaakt over op welke zondag de eerstecommunicant voor het eerst de Heilige Communie zal ontvangen en over het vooraf oefenen hiervan.

Op deze manier kan elk kind zich in eigen tempo en in het gezin voorbereiden op de Eerste Communie, maar raakt het ook een beetje thuis in de gemeenschap waar de Eucharistie gevierd wordt.

De viering

In de mis waarin de eerste Heilige Communie ontvangen wordt, zal de pastoor het kind en het gezin welkom heten. Na de uitnodiging tot de Communie komen kind met vader en moeder naar voren om plechtig de Communie te ontvangen. Daarna wordt de Communie aan de andere kerkgangers uitgereikt zoals gewoonlijk.

Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, kunt u contact opnemen met de pastoor.