medische hulppost Tanzania

Zuster Mystieke Roos presenteert de medische hulppost in Tanzania waaraan zij verbonden is.

Welkom
Wat achtergronden
De patiëntenkamer
De verloskamer
Het laboratorium
De watervoorziening
Ziekenzorg en geloof
Tot slot