27 mei film over Bernadette

Film

Op maandag 27 mei wordt in de pastorie de film Je m’appelle Bernadette vertoond. Deze vertelt over de heilige Bernadette Soubirous in Lourdes aan wie Maria verscheen. De film begint aansluitend aan de avondmis, dus ongeveer 19.40 u.

brief gezinnen

nieuwsbrief

Monseigneur Mutsaerts, contactpersoon voor Huwelijk en Gezin voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft een brief aan de gezinnen geschreven. U vindt deze brief hier.

20 mei DOCAT

Student

Op 20 mei (maandag na Pinksterzondag) is er catechese over de sociale leer van de Kerk. We gebruiken daarvoor teksten uit de DOCAT. De catechese begint na de avondmis, dus om 19.45 u.

29 april DOCAT

Student

Op maandag 29 april is er catechese uit de DOCAT, de sociale leer van de Kerk. We beginnen na de avondmis, dus ongeveer om 19.45 u. U kunt zich aanmelden bij de pastoor.