14 september      Daphne en Corien
28 september      Theresa en Marlies

12 oktober           Daphne en Theresa
26 oktober           Daphne en Marlies

9 november         Theresa en Corien
23 november      Gerlinde en Corrie

14 december       Gerlinde en Daphne
28 december       Corrie en Corien