Vastenactie 2023

Beste parochianen,

De vastentijd is begonnen. Voor ons, katholieke christenen een tijd van nog meer bezinning, gebed, vasten, en delen met wie het minder heeft. Natuurlijk hoort dit alles bij het dagelijks gelovig leven. Maar in de vastentijd geven we daar nog extra aandacht aan door afstand te doen van gewoontes, al dan niet materieel en een ander te steunen met wat wij kunnen missen.

Onlangs is zuster Maria Mystieke Roos bij ons geweest om te vertellen over haar werk in Tanzania. Zuster Roos was parochiaan bij ons en ze is nu zuster in de orde van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, beter bekend als de Blauwe Zusters. Zij werkt als arts in de St. Bernards Dispensary (een medische hulppost) in Ushetu, Tanzania.

Het district Ushetu telde 2017 meer dan 300.000 inwoners en ligt in een van de armste provincies van Tanzania. De mensen leven voornamelijk van veeteelt en landbouw. Scholing, schoon drinkwater of elektriciteit zijn schaars net als medische zorg. Het dichtstbijzijnde publieke ziekenhuis is 70 km verder weg in Kamaha. Als je ziek bent en nog van alles moet regelen om daar te komen, is dat heel ver weg.

Luisteren we naar wat de zusters zelf vertellen over de situatie:

”Mede door de afwezigheid van goede publieke gezondheidszorg, zien we een toenemend aantal patiënten in onze hulppost, die vaak lange afstanden reizen om bij ons medische zorg te ontvangen. Ook is er weinig vertrouwen in de publieke gezondheidszorg, waardoor men liever een lange reis maakt naar Ushetu, ondanks alle risico’s die zo’n reis met zich meebrengt.
Een derde deel van de patiënten die we zien, is jonger dan 10 jaar en zeer regelmatig komen zij in een slechte conditie bij ons door de vertraging van een lange reis, maar ook door de al aanwezige slechte gezondheidstoestand. Ongeveer driekwart van de kinderen die we zien is ondervoed. Er is gebrek aan kennis van hygiëne, gezondheid en ziekte.
Maar naast de grote groep kinderen zien we ook een steeds groter wordende groep volwassenen met vaak gecompliceerde gezondheidsproblemen die we zo goed mogelijk, maar helaas beperkt proberen te helpen.
Een van de beperkingen die we tegenkomen is ons gebrek aan mogelijkheden tot een goede diagnostiek. Onze hulppost is klein, met op het moment een klein laboratorium waar we voornamelijk sneltests kunnen uitvoeren. Maar uitgebreider onderzoek, zoals chemisch analytisch (bloed)onderzoek is niet mogelijk terwijl dat eigenlijk wel nodig is voor een goede behandeling, zeker gezien de vaak gecompliceerde aandoeningen.”

Sinds de opening van de medische hulppost neemt het aantal patiënten gestaag toe. Mensen komen daar liever dan in het publieke ziekenhuis waar ze weinig vertrouwen in hebben. Een teken dat de zusters goed werken en onze ondersteuning waard zijn.

Wij – de besturen van de parochie in Vianen en Gorinchem – hebben ons afgevraagd of we niet iets voor de Zusters kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken bloedanalyse-apparatuur aan te schaffen. Ooit hebben we op deze manier ook een kindertehuis in Togo gesteund en veel goeds kunnen betekenen.

Samen met zuster Mystieke Roos hebben we een projectvoorstel ingediend bij Vastenactie voor de koop van een van de twee analyseapparaten die ze nodig hebben. Ons voorstel is goedgekeurd en we kunnen nu drie jaar gebruik maken van een heel aantrekkelijke regeling: Vastenactie geeft namelijk 50% van onze opbrengst erbij. Dat is natuurlijk een aantrekkelijke en bemoedigende regeling.

We hebben ons als doel gesteld 3000 euro bij elkaar te sparen. Met de bijdrage van Vastenactie komen we uit op 4500 euro. Dat is precies wat de zusters nodig hebben om zo’n apparaat te kunnen kopen.
Het is een ambitieus plan maar we hopen van harte dat we met uw Vastenactiegift en onze inspanningen ertoe kunnen bijdragen dat de zusters straks met hun nieuwe analyseapparaat patiënten beter kunnen helpen.

Op onze website kunt u filmpjes en foto’s zien over het werk van de zusters in Tanzania. Ook is in de kerk straks het informatie te vinden en we organiseren activiteiten op drie zondagen na de mis. De opbrengst daarvan gaat naar het project.

  • Zondag 26 februari zijn er voor wie de TV een tijdje aan de kant wil zetten en niets meer te lezen heeft volop boeken te vinden op de boekenmarkt.
  • Zondag 19 maart gaan we weer samen lunchen.
  • Zondag 2 april kunt u plantjes kopen of gehoor geven aan uw zoete trek met de koop van zelfgemaakte baksels.

Het overgrote deel van de inkomsten moet natuurlijk komen van ruimhartige schenkingen, en we hopen dat u die doet. Wilt u dit project steunen, dan kunt u gebruik maken van:

  • Ons rekeningnummer: NL65 ABNA 0472 2646 48 t.n.v. Parochie HH Martelaren van Gorcum. Vergeet niet “Tanzania” te vermelden.
  • De vastenactiezakjes achter in de kerk. Gebruikt u een eigen envelop, vergeet dan niet “Tanzania” te vermelden op uw envelop.

Ook namens de zusters in Tanzania hartelijk dank voor uw gift.

Annemieke Bakker en Gerlinde Diehl