dopen

U hebt een kindje gekregen en u gunt uw kind het allerbeste. U geeft het liefde, goede voeding, warmte, rust en veiligheid. Als gelovige christenen wilt u het natuurlijk ook aan Gods zorg en liefde toevertrouwen. Daarom laat u het dopen. Zo wordt het opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus, die ons beloofd heeft: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Als u uw kind wilt laten dopen, is het goed om het volgende te weten:

  • De doop vind gewoonlijk plaats op zondagmorgen, na de eucharistieviering.
  • In verband met de voorbereiding liggen tussen de aanmelding en de datum van de doop gewoonlijk minstens vier weken.
  • Er is minstens één peter of meter bij nodig. U leest daar hier meer over.
  • Als u uw kind wilt aanmelden voor het Doopsel, kunt u contact opnemen met de pastoor (zie de adresgegevens onderaan de pagina).

Meer informatie over het Doopsel vindt u in dit filmpje.

Wij wensen u en uw kind Gods zegen toe.