trouwen

Door het sacrament van het huwelijk verbindt God man en vrouw aan elkaar. Maar ook steunt Hij hen in hun huwelijksleven en geeft Hij hun de kracht om trouw te zijn in de onderlinge liefde en kinderen groot te brengen. Daarom is dit sacrament niet alleen een plechtig begin van het huwelijk, maar is het een levenslange bron van Gods genade.

Aan het sluiten van een huwelijk gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Dat geldt ook voor het kerkelijk huwelijk. Daar komt vaak meer bij kijken dan men zo op het eerste gezicht denkt.

Daarom is het belangrijk dat u zich tijdig meldt bij de pastoor. Een half jaar is haast wel een minimum. Hij maakt dan een afspraak om samen met u te kijken hoe het traject naar een kerkelijk huwelijk er voor u uit gaat zien.