uitvaarten

Bijna tweeduizend jaar geleden schreef de apostel Paulus aan de christenen in Rome: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Als een mens geleefd heeft in het geloof in Christus, is het goed om het leven af te ronden met een kerkelijke uitvaart.

Maar ook voor de nabestaanden kan een uitvaart vanuit de kerk heilzaam zijn. Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk. Het kan een troost zijn als we hem of haar niet zomaar moeten loslaten, maar kunnen overdragen in de handen van God.

 

Het eerste contact

Indien voor de overledene een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartondernemer zo spoedig mogelijk contact opnemen met de parochie. U hoeft dus niet zelf naar de parochie te bellen. Er worden dan tijd en plaats afgesproken voor de plechtigheid en de priester zal contact opnemen met de familie voor een ontmoeting waarin de uitvaart wordt voorbereid.

 

De kerkelijke uitvaart

Er zijn twee vormen van een kerkelijke uitvaart: een traditionele uitvaartmis en een gebedsviering.

  1. De uitvaartmis volgt uiteraard het ritueel van de gewone vorm van de mis, inclusief kerkkoor (dus geen cd’s), Schriftlezingen en communie.
  2. Een gebedsviering kan vele vormen hebben. Er is ruimte voor een kerkkoor of voor muziek van cd, maar ook voor gedichten, voor overwegingen, als deze maar passen in de christelijke context die een kerkelijke uitvaart is. Bij een gebedsviering wordt geen communie uitgereikt.

Het is verstandig als de familie pas in het gesprek met de pastor beslist over welke vorm van kerkelijke uitvaart men wenst. Soms immers zegt men een uitvaartmis te willen, maar blijkt in het gesprek dat aan de verwachtingen veel beter kan worden voldaan met een gebedsviering.

Voor beide vieringen geldt het volgende:

  1. Soms heeft de overledene een bepaalde wens kenbaar gemaakt aangaande de uitvaart (liederen, celebrant naar wens, bepaalde riten of iets dergelijks). Natuurlijk zullen we daar in de mate van het mogelijke rekening mee houden. Maar aan sommige wensen is praktisch of inhoudelijk niet (meer) te voldoen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de liturgie bij de pastoor.
  2. Geldinzamelingen voor derden zijn in de kerk niet toegestaan. Er is in elke kerkelijke uitvaart één collecte. Deze is bestemd voor de parochie en hiervan zullen missen voor de overledene gelezen worden. Wilt u toch voor derden collecteren, dan kunt u het beste met de uitvaartondernemer overleggen over de vorm waarin dit gegoten kan worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld een bankrekeningnummer op de kaart.

 

Goed om te weten:

  • De parochie beschikt niet over een ruimte voor een receptie of gelegenheid tot condoleren.
  • De prijs van een uitvaart in de kerk bedraagt afhankelijk van de omstandigheden tussen de € 400 en de € 475.
  • De uitvaartdienst kan gevolgd worden door een begrafenis of crematie. In het geval van een begrafenis in de directe omgeving gaat de pastor mee om het graf te zegenen.