Vormsel 2024

Op 29 september 2024 komt de bisschop in onze parochies om het sacrament van het Vormsel toe te dienen aan jongeren die zich hier op hebben voorbereid. Het Vormsel zal dit jaar plaatsvinden in de parochiekerk van Vianen.

De vormelingen worden in vijf bijeenkomsten voorbereid. Deze bijeenkomsten vinden plaats na de zondagsmis, en wel op 9, 16 en 30 juni en op 1 en 15 september in Vianen.

Daarbij zullen we meer leren over de sacramenten in het algemeen en over het sacrament van het Vormsel in het bijzonder, over de geloofsbelijdenis en over het leven als christen in Kerk en samenleving.

Het is goed als de vormelingen naast deze bijeenkomsten ook gaan naar de bedevaart in Den Briel op 6 juli. Het bijwonen van de herdenking van de Martelaren van Gorcum in Den Briel met de bisschop kan een waardevolle ervaring zijn voor jongeren die zich voorbereiden op het Vormsel. De Martelaren van Gorcum waren negentien katholieke religieuzen en seculiere priesters die in 1572 door de watergeuzen werden vermoord in Den Briel vanwege hun geloof.
Het bijwonen van de herdenking kan de vormelingen helpen om meer te leren over de geschiedenis van het katholicisme en over de offers die sommige mensen hebben gebracht om hun geloof te behouden. Het kan ook een kans zijn om de gemeenschap te ontmoeten en te leren over de betekenis van het Vormsel in de context van de katholieke kerk.

Via een WhatsApp-kanaal bieden de pastoors aan de vormelingen en aan hun ouders meer informatie over het Vormsel en het geloof aan. Het kanaal is hier te vinden (link openen in de smartphone waarop WhatsApp is geïnstalleerd). Als je dit kanaal volgt en de meldingen ervoor inschakelt, krijg je een berichtje wanneer er iets nieuws wordt geplaatst.