zuster Mystieke Roos en coronavirus

Ook in Afrika slaat het coronavirus toe. Zuster Mystieke Roos en haar medewerkers in Tanzania bereiden zich voor op het verzorgen van zieken.

Zuurstof wordt aangeleverd
Zuster Mystiek Roos haalt een zuurstofcilinder op
Meer cylinders
Plezier bij het voorbereiden van de ziekenkamer
Onderzoek
Verpleegkundige Boniphace geeft uitleg over het coronavirus
Oefenen in handen wassen
Esther van de receptie assisteert een patiënt met handen wassen
Beschermende kleding
Scholing over het virus